Back to the roots - Biserica evanghelică Sf. Ştefan

07.05.2021
Cultural

Vom povesti în acest articol despre un alt monument istoric local cu o importanţă deosebită - Biserica fortificată evanghelică Sf. Ştefan. Edificiul face parte din situl Sate cu biserici fortificate din Transilvania, înscriind Saschizul în Lista Paatrimoniului Mondial UNESCO încă din 1999, alături de siturile rurale Biertan, Câlnic, Dârjiu, Prejmer, Viscri şi Valea Viilor. Aceasta a fost prima biserică - reduit din Transilvania, proiectată să aibă un rol dublu: de loc de cult dar şi de refugiu şi apărare a locuitorilor în caz de pericol.

"Construcţia bisericii a durat între 1493 şi 1525. Constructorii nu s-au bucurat doar de bunăvoinţa voievodului Transilvaniei ci şi de ajutor bănesc din partea reprezentanşei Celor Şapte Scaune. Astfel la 1494 au obţinut 50 (cincizeci) de guldeni-aur, la 1506 12 guldeni-aur, la 1507 16 guldeni.aur, la 1521 16 (şaisprezece) guldeni-aur şi la 1525 încă 15 (cincisprezece) guldeni-aur. De asemenea, pe lângă ajutoarele băneşti, în această perioadă (1503-1508), scutirea târgului de încartiruire a oştilor destinate luptelor cu turcii a fost reînoită iar biserica în sine primeşte scutiri (totale sau parţiale ) de dijme. Locuitorii din Saschiz au beneficiat deci atât de ajutorul Celor Şapte Scaune, cât şi de cel al autorităţilor Transilvaniei (voievodul) dar şi de cel al bisericii catolice."
"Din exterior, edificiul apare ca un bastion, cu arcuri impunătoare construite deasupra uriaşilor contraforţi de piatră şi caramidă, elemente caracteristice tuturor monumentelor gotice. Frumuseţea arhitecturală se îmbină însă cu destinaţia defensivă a Bisericii fortificate, în spatele arcurilor fiind încă vizibile fantele gurilor de aruncare. Datorită distanţei considerabile dintre vatra satului şi colina pe care a fost construită Cetatea ţărănească, în decursul timpului Biserica fortificată a devenit principalul loc de refugiu al sătenilor. [...]Biserica masivă, construită din piatră de carieră, în stil gotic, este de tip sală, întarită cu 22 de contraforturi. Sala este foarte lată şi lungă, iar corul este închis pe trei laturi. În 1496 a fost terminat corul bisericii, iar în 1525 toate lucrările au fost terminate."
"[...] După 1525, aşezarea avea două puncte fortificate: biserica şi cetatea, ce confereau siguranţă vieţii şi avutului celor peste o mie de locuitori."
"[...] În afară de biserica fortificată Sf. Ştefan, în Saschiz mai existau alte şase biserici, motiv pentru care localitatea mai era cunoscută sub denumirea neoficială de Siebenkirchen (şapte biserici). Mai există astăzi urme a patru din ele."

Sursa fotografiilor: https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/lista-patrimoniului-mondial-unesco/17-monumente-istorice/unesco/126-situl-rural-saschiz , https://commons.wikimedia.org/
Sursa informaţiilor:
https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/lista-patrimoniului-mondial-unesco/17-monumente-istorice/unesco/91-sate-cu-biserici-fortificate-din-transilvania
“MONOGRAFIA COMUNEI SASCHIZ”, coord. Florentina Călugăr, colab. Dr. Nicolae Teșculă, Dr. Liviu Câmpeanu, Prof. Alin Pora, Înv. Gheorghe Mihai, Târgu Mureș, 2012.